ЗАБРАНЕТО И ДОЗВОЛЕНО

By

Тема како создадена за правници – дали е дозволено,  се што не е забрането? Меѓутоа, јас нема да ве мачам…